Ostatni w tym roku wykład z cyklu „Z historią przy kawie” był poświęcony pisarstwu rodziny Chłapowskich. Dr Prałat opowiedział o twórczości członków tej rodziny i przedstawił skany kilku zachowanych prac (wcześniej nie publikowanych). Omówione zostały dzieła gen. Dezyderego Chłapowskiego, jego syna, a także prace doktora Franciszka Chłapowskiego.