Jesteś tutaj: Strona główna 9 Patron

Patron

adamAdam Tomaszewski – pisarz, podróżnik, żołnierz AK

Adam Tomaszewski urodził się 9 sierpnia 1918 roku w Kościanie.

Absolwent Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kościanie. Harcerz 3 Drużyny Harcerzy w Kościanie, ukończył kurs podharcmistrzowski w Baligrodzie, w Bieszczadach. Debiutował reportażami z obozów harcerskich w kościańskiej „Gazecie Polskiej”. Studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie rozpoczął w 1938 r. Żołnierz Armii Krajowej, ukończył Podziemną Szkołę Podchorążych Piechoty w Warszawie. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, w walkach o Śródmieście (odznaczony Krzyżem Walecznych).

Po klęsce powstania dostał się do niewoli (obozy jenieckie w Sandbostel i Westertimke). Po ich wyzwoleniu przebywał jako porucznik Oddziałów Wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech. W 1948 r. wyjechał do Kanady i pozostał w niej na stałe. Przez wiele lat pracował tam fizycznie. Ukończył studia slawistyczne na uniwersytecie w Ottawie (1950). Zawarł związek małżeński z Jadwigą Jurkszus (1951).

W latach pięćdziesiątych XX w. należał do Konfraternii Artystów „Smocza Jama”. W latach 1961-1964 współredagował Dodatek Literacki „Prąd” (do „Głosu Polskiego”). Był jednym z założycieli Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, a w latach 1976-1977 redaktorem „Głosu Polskiego” w Toronto.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. kilkakrotnie odwiedzał Kościan.

Członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, a później poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Opublikował około 150 reportaży, felietonów, opowiadań w wielu pismach emigracyjnych (w londyńskich „Wiadomościach”, „Oficynie Poetów i Malarzy”, „Tygodniku Polskim”, „Przeglądzie Polskim”). Napisał i wydał kilkanaście. Za swoją literacką twórczość otrzymał wiele znaczących nagród, między innymi ,,Związkowca’’ i ,,Głosu Polskiego’’, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, nagrodę Fundacji im. Władysława i Nelly Turzańskich – ,,za całokształt osiągnięć literackich, stanowiących ważny, wzbogacający nas zapis doświadczeń polskich losów w kraju i na obczyźnie’’. Fundacja Henryka Florkowskiego i jego synów Andrzeja i Wojciecha nadała mu medal ,,Ziemia Kościańska Swemu Miłośnikowi’’. W 1995 roku został uhonorowany Nagrodą Twórczą Miasta Kościana.

Adam Tomaszewski zmarł 9 sierpnia 2002 r. w Kościanie.

Rada Miejska Kościana Uchwałą nr XXXVIII/385/97 z dnia 22.04.1997 r. nadała Adamowi Tomaszewskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana.

Rada Miejska Kościana pragnąc upamiętnić twórczy dorobek Adama Tomaszewskiego nadała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie Jego imię Uchwałą nr XXX/362/05 z dnia 30 marca 2005 r.

 

Książki Adama Tomaszewskiego:

 • „Toronto, Tronto, Trana” (razem z Jadwigą Jurkszus). Toronto, 1967
 • „Młodość została nad Obrą’’. Londyn, 1969; Kościan, 1996
 • „Kowboje, Apasze, Mormoni’’. Londyn, 1972
 • „I to jest Meksyk’’ (razem z Jadwigą Jurkszus). Londyn, 1974
 • „Gorzko pachną piołuny’’. Toronto, 1981
 • „Gdzie jesteś Itako’’. Toronto, 1985
 • „Szkunery i wyspy’’. Toronto, 1986
 • „Ze sceny i estrady’’(razem z Ireną Jellaczyc). Toronto, 1987
 • „Chleba naszego powszedniego’’. Toronto, 1988
 • „Wiosna u Wielkich Jezior”. Toronto, 1990
 • „Śpiew Syren’’. Londyn, 1993
 • „Ileż to dni, ileż to lat’’. Kościan, 1999
 • „Krzyk dzikiej gęsi”. Poznań 2000