Dzieło Lasek (praca na rzecz niewidomych i ociemniałych) było tematem wieczornego spotkania w naszej bibliotece (12 września). Zaprezentowano książkę „Laski wczoraj i dziś. Nauka, medycyna, opieka” autorstwa Teresy Wiśniewskiej, Hanny Wiśniewskiej- Śliwińskiej i Sławomira Aleksandra Wiśniewskiego.

„Laski to Brzozowa 75, ale ten krótki adres to tak naprawdę duże osiedle (80 ha), 70 budynków – co służy opiece nad ponad 300 dziećmi, którymi opiekują się siostry zakonne i „cywile” – pracownicy i wolontariusze. Nadzór i opiekę nad działalnością sprawuje Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi „ – powiedziała pani Teresa Wiśniewska wprowadzając zebranych w tematykę spotkania. „Nie byłoby Dzieła Lasek, gdyby nie ważni dla tego Dzieła ludzie (również osoby związane z Ziemią Kościańską): Elżbieta Czacka, ks. Władysław Korniłowicz, Antoni Marylski, siostra Joanna Lossow, Zofia Morawska, Henryk Ruszczyc i Michał Żółtowski.”

O opiece medycznej, a także o edukacji w Laskach szeroko opowiedziała dr Hanna Wiśniewska – Śliwińska: „Laski to miejsce magiczne, które przygotowuje niewidomych do życia w społeczeństwie, podopiecznemu zapewnia się nie tylko edukację, ale i działania rewalidacyjne”.

Prezentowana książka pozwala poznać Laski, jest „spojrzeniem przeciętnego odwiedzającego, który chce poznać Dzieło Lasek”, ale jest też zapisem „materiałów zebranych podczas pobytu w Laskach, dotyczącym laskowskiej medycyny i dydaktyki” (ze wstępu do książki).

Autorzy podarowali książkę Laskom na stulecie istnienia Zgromadzenia Sióstr FSK, jednego z filarów Lasek. Nabycie książki –cegiełki posłuży Dziełu Lasek.

Polecamy książkę Państwa uwadze, już w zbiorach biblioteki.