Stan księgozbioru na 31.12.2014r. – 119 625 woluminów

W tym w obu filiach (stan na 31.12.2014r.) – 27 681 woluminów

W roku 2014 zakupiono do zbiorów bibliotecznych ponad 2100 nowości wydawniczych.

MBP w Kościanie prenumerowała w 2014 r. blisko 70 tytułów czasopism.