KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ – pobierz

Klauzula informacyjna przy monitoringu – pobierz

Klauzula informacyjna przy przyjmowaniu korespondencji (w tym również elektronicznej) – pobierz

Klauzula informacyjna przy zapytaniach ofertowych z kontrahentami – pobierz

Klauzula informacyjna przy zbieraniu CV o pracę – pobierz

Klauzula informacyjna przy zbieraniu zgód na publikację danych – pobierz

Klauzula informacyjna przy zawieraniu umowy o pracę – pobierz