Od 1989 r. Oddział dla Dzieci naszej Biblioteki organizuje konkurs literacki (na tekst poetycki lub prozatorski) „Młodych Piór”. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt osób z całego powiatu kościańskiego.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Kościana i Starosty Powiatu Kościańskiego.

W tym roku zapraszamy młodych uczestników do zmierzenia się z wielkopolską gwarą. Tegoroczne „Młode Pióra” startują pod hasłem: „Ciemno jak w miechu, czyli w gwarze wielkopolskiej o Kościanie”. Prasa, radio i telewizja posługują się modelem języka, którym mówią Polacy. Nie ma już w nim miejsca na regionalizmy. Trudno poznać po sposobie mówienia, kto jest skąd. Może poza Ślązakami i Kaszubami. Tak, jak każda inna gwara, tak i nasza coraz szybciej zanika. Warto jednak o niej pamiętać i ją kultywować, bo wciąż jest to niezwykle ważny i ciekawy składnik kultury.

Poniżej regulamin konkursu, który można też przeczytać w formacie pdf – Młode Pióra – regulamin.

Na prace młodych uczestników czekamy do 30 maja.

 

„Ciemno jak w miechu, czyli w gwarze wielkopolskiej o Kościanie”

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum z terenu Powiatu Kościańskiego.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie opowiadania na temat „Ciemno jak w miechu”, które będzie zawierało elementy gwary wielkopolskiej. Akcja powinna rozgrywać się w Kościanie lub w jego okolicach. Praca nie może przekraczać dwóch stron formatu A-4.
  3. Praca powinna być podpisana wybranym godłem – wyrazem. Do opowiadania należy dołączyć w kopercie oznaczonej tym samym godłem informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres, szkoła, klasa.
  4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum.
  5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wyróżnione w konkursach.
  6. Prace konkursowe należy nadesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, Oddział dla Dzieci, ul. Wrocławska 28B do 30 maja 2016r.
  7. Organizator Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie powoła jury, które oceni utwory i dokona wyboru laureatów.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac bez wynagrodzenia.
  9. Informacje na temat uczestnika zgodnie z Ustawa o ochronie danych objęte są tajemnicą i będą wykorzystywane zgodnie z w/w regulaminem.
  10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 09.06.2016r. (czwartek) o godz. 1000 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie.