ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 

Czy z MBP w Kościanie mogą korzystać tylko mieszkańcy miasta?

Ze zbiorów udostępnianych na miejscu w czytelniach mogą korzystać wszystkie osoby, które ukończyły 13 lat, bez względu na miejsce zamieszkania. Możliwość wypożyczenia książki na zewnątrz mają osoby, przynajmniej czasowo zameldowane w powiecie kościańskim. Osoby zamieszkujące poza terenem powiatu kościańskiego wpłacają kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczoną jednostkę ewidencyjną zbiorów w wysokości określonej w cenniku (20 zł za każdą książkę)

 

Co muszę zrobić, aby móc korzystać z Biblioteki?

Aby korzystać ze zbiorów Biblioteki należy mieć przy sobie Kartę Czytelnika, która wydawana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Czytelnik poznaje treść regulaminu Biblioteki i podpisuje zobowiązanie do jego przestrzegania. Karta Czytelnika wydawana jest bezpłatnie i jest ważna do końca roku kalendarzowego.

 

Czy na Kartę Czytelnika mogę wypożyczać książki na zewnątrz?

Tak. Karta Czytelnika uprawnia do korzystania ze zbiorów w całej Bibliotece.

 

Zgubiłem kartę biblioteczną. Co mam zrobić?

W przypadku zaginięcia Karty Czytelnika należy zgłosić się do Biblioteki po wydanie nowej legitymacji (opłata za duplikat – 2 zł).

 

Jak sprawdzić czy potrzebna mi książka jest w księgozbiorze Biblioteki?

Poszukiwania należy prowadzić w katalogu komputerowym dostępnym on-line na stronie naszej Biblioteki (http://www.koscian-mbp.sowwwa.pl).

Jeśli poszukiwanej pozycji nie ma w katalogu komputerowym, należy sprawdzić, czy dana książka jest w katalogu kartkowym dostępnym w każdym dziale w Bibliotece.

 

Jak korzystać z wyszukiwarki katalogu?

Wyszukiwanie w katalogu wymaga wyboru odpowiedniego kryterium wyszukiwawczego. Domyślnie wybrane kryterium to „tytuł”, aby je zmienić należy w menu rozwijalnym wybrać inną dostępną opcję: nazwisko i imię, hasło przedmiotowe, symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, tytuł serii, nazwę wydawcy, numer ISBN, sygnaturę lub słowo kluczowe, a następnie wpisać w pustej rubryce szukany termin.

Wyświetlone zostaną dostępne publikacje wraz z ich rozmieszczeniem i dostępnością w Bibliotece.

 

Jak odnaleźć w katalogu on-line audiobooki?

Audiobooki (CD ROM, mp3) można odnaleźć w menu: hasło przedmiotowe – wpisując książki mówione.

 

Co zrobić, aby skorzystać z swojego internetowego konta bibliotecznego?

Aby skorzystać ze swojego konta bibliotecznego pierwszy raz, należy ustawić swoje hasło dostępu. Trzeba to zrobić osobiście w Bibliotece. Po ustawieniu hasła, można się zalogować w naszym katalogu używając numeru karty i hasła, bądź nazwiska i imienia oraz hasła.

 

Co zrobić, jeśli nie można zalogować się do swojego konta używając nazwiska i imienia mimo, że hasło jest prawidłowe?

Nazwisko i imię nie są unikalne. Może się zdarzyć, że dwie osoby o takim samym nazwisku będą miały dostęp do katalogu. W takim przypadku należy zastosować pełny numer karty czytelniczej znajdujący się pod kodem kreskowym.

 

Czy można zabrać ze sobą własne książki lub czasopisma i korzystać z nich w czytelni?

Tak, można. Trzeba jednak zgłaszać ten fakt dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

Czy można korzystać w czytelni z własnego laptopa?

Można, ale prosimy porozumieć się w tej sprawie z dyżurującym bibliotekarzem.

 

Czy możliwe jest odłożenie na dzień następny książek, z których korzystam w czytelni?

Tak, jest taka możliwość. Nie wyklucza to jednak udostępniania tych książek innym czytelnikom, gdy nikt aktualnie z nich nie korzysta.

 

Co muszę zrobić, aby zapisać się do Biblioteki?

Osoba, która chce zapisać się do Biblioteki musi:

-podać adres zameldowania lub adres do korespondencji,

-okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną (dotyczy osób do lat 18),

-wyrazić zgodę na rejestrację danych osobowych i ich przetwarzanie,

-zapoznać się z Regulaminem Biblioteki i podpisać zobowiązanie o jego przestrzeganiu.

 

Ile książek mogę wypożyczyć jednorazowo i na jak długo?

Czytelnik ma prawo wypożyczyć 7 książek z każdej agendy na okres 35 dni. Regulamin znajduje się na stronie Biblioteki.

 

Czy i jak mogę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki?

Czytelnik może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli zwróci się z taką prośbą przed upływem tego terminu i danej książki nie zamówił inny czytelnik

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

 

Co to jest wypożyczanie międzybiblioteczne?

Wypożyczanie międzybiblioteczne dotyczy współpracy między bibliotekami, które zamawiają książki dla Czytelników i udostępniają je w swoich czytelniach.

 

Jak zamówić książkę?

Czytelnik chcący skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych zgłasza się do Czytelni Książek (parter) i składa zamówienie u dyżurującego bibliotekarza. Przy zamówieniu należy podać dokładny tytuł i autora książki, a także swoje dane osobowe.

 

W jaki sposób książka jest udostępniana?

Książki sprowadzane do Biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych są udostępniane w czytelni na okres czterech tygodni, chyba że biblioteka przekazująca książki zastrzeże inaczej.

 

KSERO

 

Czy istnieje możliwość robienia kserokopii z Państwa zbiorów?

Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie wykonywane jest odpłatnie w Czytelni dla Dorosłych (parter. Cennik opłat znajduje się u dyżurującego bibliotekarza, a także na naszej stronie domowej: biblioteka.koscian.pl

 

Czy można zrobić kolorowe kserokopie?

Niestety, nie ma takiej możliwości.

 

INTERNET

 

Czy na terenie Biblioteki można skorzystać z Internetu?

Na parterze znajduje się Czytelnia Internetowa dla dorosłych z sześcioma stanowiskami komputerowymi, na których bezpłatnie można korzystać z Internetu. Przy pierwszej wizycie należy zapoznać się z Regulaminem Czytelni Internetowej. W Oddziale dla Dzieci można skorzystać z pięciu stanowisk komputerowych

Ponadto czytelnicy wyposażeni w odpowiednio skonfigurowane laptopy mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W tej sytuacji prosimy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza.

 

Czy jest możliwość wydrukowania interesujących mnie stron z Internetu?

Tak. W Czytelni Internetowej istnieje możliwość wydrukowania materiałów komputerowych. Prosimy zgłaszać ten fakt dyżurującemu bibliotekarzowi.  Informacje o cenach wydruków podane są w załączniku do Regulaminu Biblioteki lub na stronie www Biblioteki.

 

Czy jest możliwość zapisu danych na pendrive?

Wszystkie komputery w Czytelni Internetowej wyposażone są w złącza USB. Można zatem zapisać dane na własnych nośnikach elektronicznych.

 

Czy mogę telefonicznie zarezerwować stanowisko komputerowe?

Niestety, nie jest to możliwe.