Działalność

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego

w Kościanie

 

Biblioteka udostępnia zbiory i prowadzi działalność kulturalno – oświatową w Dziale Zbiorów dla Dorosłych (wypożyczalnia, czytelnie), w Oddziale dla Dzieci (wypożyczalnia, czytelnia) i w filiach bibliotecznych.

Do zakresu działania biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych (książek , prasy, zbiorów audiowizualnych, zbiorów regionalnych),
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 • prowadzenie działalności kulturalnej,
 • popularyzacja czytelnictwa, edukacja literacka,
 • współdziałanie z bibliotekami, organizacjami, instytucjami upowszechniającymi kulturę.

Zbiory biblioteczne

 • Księgozbiór biblioteki stanowią zbiory beletrystyki, literatura popularnonaukowa, lektury szkolne, regionalia, bogaty księgozbiór podręczny.

Biblioteka stale powiększa księgozbiór poprzez zakup nowości wydawniczych (zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych), przyjmuje od ofiarodawców książki odpowiadające profilowi zbiorów biblioteki.

 • Kilkadziesiąt tytułów czasopism udostępnianych w czytelni. Aktualne numery czasopism bieżących uzupełnia oferta wybranych tytułów archiwalnych.

Udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno-bibliograficzna

 • Biblioteka udostępniania swoje zbiory na miejscu (czytelnia) oraz wypożycza do domu (wypożyczalnia).

Zasady udostępniania księgozbioru reguluje regulamin udostępniania zbiorów.

 • Biblioteka prowadzi szeroką działalność informacyjną w czytelniach (z wykorzystaniem księgozbioru podręcznego, archiwum prasowego, dokumentów życia społecznego, księgozbioru regionalnego), umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu.
 • Biblioteka prowadzi działalność  bibliograficzną, dokumentuje życie  społeczne regionu w formie kartotek tekstowych, udostępnia katalogi biblioteki.

Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do różnych grup czytelników:

 • organizuje wystawy, sesje literacko – naukowe, spotkania autorskie, wykłady, odczyty, prelekcje, biesiady literackie, gry literackie,
 • uczestniczy w ogólnopolskich akcjach czytelniczych (m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”)
 • prowadzi edukację czytelniczą i literacką  (różnorodna oferta lekcji bibliotecznych, literackich i  regionalnych, warsztatów literackich),
 • przeprowadza konkursy literackie i tematyczne,
 • prowadzi dyskusyjny klub książki.

Współpraca ze środowiskiem

Biblioteka współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami:

 • bibliotekami,
 • Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu,
 • Kościańskim Ośrodkiem Kultury,
 • Muzeum Regionalnym w Kościanie,
 • Towarzystwem Miłośników Ziemi Kościańskiej,
 • Związkiem Literatów Polskich – Oddział w Poznaniu,
 • Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich,
 • placówkami i stowarzyszeniami oświatowymi i opiekuńczymi.
http://medsandpills.joywebhost.org/