calapolska

 

Cała Polska czyta dzieciom to kampania społeczna rozpoczęta w czerwcu 2001 r. Jej celem jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako metody (skutecznej, taniej, przyjaznej) wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.

W naszej bibliotece czytanie dzieciom odbywa się raz w miesiącu (ostatnia środa miesiąca). Zaproszony gość czyta najmłodszym opowieść. Ale na tym nie koniec. Oprócz głośnego czytania, dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych tematycznie związanych z czytaną książką.