Międzynarodowy Listopad Poetycki to wydarzenie, które w sposób szczególny promuje poetów i ich poezję. W sposób szczególny, bo w spotkaniach z młodzieżą.
Co roku, na początku listopada w wielkopolskich szkołach organizowane są wyjątkowe lekcje poetyckie, które prowadzą zaproszeni poeci.
W Kościanie tradycja Listopadów Poetyckich jest już długoletnia. Od lat kościańska biblioteka współorganizuje lekcje, które odbywają się w tutejszych szkołach.
W 2014 r. z okazji XXXVII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego z uczniami Zespołu Szkół Nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga spotkali się Zbigniew Gordziej i Oleksandr Gordon.