Jak się zapisać?

– Zapisać się można na podstawie dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość podczas wizyty w bibliotece lub wypełnić formularz (Formularz stworzenia konta bibliotecznego). Konto musi zostać zweryfikowane podczas pierwszej wizyty w bibliotece.

– Za czytelników do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny

 

Zasady wypożyczania książek

– Jednorazowo wypożyczyć można maksymalnie siedem woluminów.

– Książki wypożycza się na okres 35 dni

– Czytelnicy mogą przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki (osobiście, mailowo lub telefonicznie), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

– Przy wypożyczaniu książek szczególnie cennych kierownik wypożyczalni ustala kaucję, kierując się wartością książki na rynku księgarskim i antykwarycznym

 

Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki oraz korzystania z jej zbiorów znajdują się w Regulaminie.