Event Date: 09 / 2019
Event Time: 17.00

"Słoneczna Grecja dawniej i dziś" - spotkanie w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom 25 września godz. 17.00