Ostatni przed wakacjami wykład z cyklu „Z historią przy kawie” zatytułowany „Prawosławie i katolicyzm, co nas łączy, a co dzieli” poświęcony był ukazaniu najważniejszych różnic między tymi dwoma wyznaniami, które są największymi wyznaniami w Polsce, ale są to również najsilniejszymi gałęziami chrześcijaństwa. Dr Prałat skupił się najpierw na przedstawieniu podobieństw, które można dostrzec w obu religiach, następnie na różnicach, które je dzieli. Ostatni wspólny sobór tych religii odbył się w Nicei, a ostateczne „rozejście” nastąpiło za sprawą tzw. schizmy wschodniej w 1054 r. Wykład – jak zawsze – ilustrowany był bogatym materiałem zdjęciowym, nie zabrakło też kilku krótkich prezentacji filmowych.

Następny wykład z cyklu „Z historią przy kawie” odbędzie się 5 października.