Z historią przy kawie: Monoteizm przed Mojżeszem. Marzenie i szaleństwo Echnatona

W piątkowe popołudnie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z historią przy kawie”. W tym miesiącu dr Prałat omówił problematykę monoteizmu w wykładzie zatytułowanym „Monoteizm przed Mojżeszem. Marzenie i szaleństwo Echnatona”. Okazało się, że początki monoteizmu można dostrzec w starożytnym Egipcie. Faraon Amenhoteh IV, znany jako Echnaton wprowadził kult wiary w Atona. Wykład opierał się o materiał zabytkowy z Muzeów Berlińskich. więcej…

Z historią przy kawie: „Notre Dame, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Przemysła w Poznaniu. Restaurować czy konserwować?

Styczniowy wykład z cyklu „Z historią przy kawie” zgromadził wielu chętnych chcących poznać odpowiedź na pytanie, które było zadane w tytule wykładu: „Restaurować czy konserwować?” Dr Prałat przybliżył główne koncepcje rozwoju myśli związanej z ochroną zabytków. Rozpoczął jednak od wskazania różnic między konserwacją, renowacją a restauracją. Przedstawienie różnych teorii zostało uzupełnione przykładami działań konserwatorskich. Dr Prałat omówił katastrofę, którą w zeszłym roku żył cały świat – pożar katedry Notre-Dame. Nie zabrakło też odniesień do regionu. W trakcie wykładu dr Prałat odniósł się do obiektów znajdujących się w naszym powiecie: tlenowni w Czempiniu i rynku w Kościanie. Okazuje się, że temat jest bardzo ważny i stawia przed współczesnością wiele kwestii i pytań. więcej…

Z historią przy kawie: O pisarstwie Chłapowskich

Ostatni w tym roku wykład z cyklu „Z historią przy kawie” był poświęcony pisarstwu rodziny Chłapowskich. Dr Prałat opowiedział o twórczości członków tej rodziny i przedstawił skany kilku zachowanych prac (wcześniej nie publikowanych). Omówione zostały dzieła gen. Dezyderego Chłapowskiego, jego syna, a także prace doktora Franciszka Chłapowskiego.

więcej…

Z historią przy kawie – „Alchemia – na pograniczu nauki i fantazji”

Piątkowy wieczór w cyklu „Z historią przy kawie” poświęcony był alchemii. Dr Prałat przedstawił dwa punkty widzenia rozumienia alchemii: po pierwsze jako prototypu nauki doświadczalnej, po drugie – jako specyficznego alfabetu.  Jeśli chodzi o samą definicję alchemii, ze źródeł antycznych dowiadujemy się, że nie wymyślili jej Grecy, bo ta istniała już wcześniej. Czym w ogóle zajmowała się alchemia? Jak podkreślał prelegent – przede wszystkim dążeniem do tego, żeby człowieka uczynić lepszym. Alchemicy wiedzę czerpią z obserwacji, a każdy element materii składa się z czterech pierwiastków (woda, ogień, powietrze, ziemia). Alchemicy w swoich badaniach wykorzystywali materiały naturalne, a dzięki nim odkryte zostały m.in. kwasy mineralne (siarkowy, azotowy, solny), wodę królewską, związki rtęci, fosfor. Dr Prałat przeprowadził słuchaczy przez historię alchemii przedstawiając – jak zawsze – niezwykłe grafiki ilustrujące ten temat.

więcej…

Z historią przy kawie: Prawosławie i katolicyzm. Co nas łączy, a co dzieli?

Ostatni przed wakacjami wykład z cyklu „Z historią przy kawie” zatytułowany „Prawosławie i katolicyzm, co nas łączy, a co dzieli” poświęcony był ukazaniu najważniejszych różnic między tymi dwoma wyznaniami, które są największymi wyznaniami w Polsce, ale są to również najsilniejszymi gałęziami chrześcijaństwa. Dr Prałat skupił się najpierw na przedstawieniu podobieństw, które można dostrzec w obu religiach, następnie na różnicach, które je dzieli. Ostatni wspólny sobór tych religii odbył się w Nicei, a ostateczne „rozejście” nastąpiło za sprawą tzw. schizmy wschodniej w 1054 r. Wykład – jak zawsze – ilustrowany był bogatym materiałem zdjęciowym, nie zabrakło też kilku krótkich prezentacji filmowych.

Następny wykład z cyklu „Z historią przy kawie” odbędzie się 5 października.

więcej…