Styczniowy wykład z cyklu „Z historią przy kawie” zgromadził wielu chętnych chcących poznać odpowiedź na pytanie, które było zadane w tytule wykładu: „Restaurować czy konserwować?” Dr Prałat przybliżył główne koncepcje rozwoju myśli związanej z ochroną zabytków. Rozpoczął jednak od wskazania różnic między konserwacją, renowacją a restauracją. Przedstawienie różnych teorii zostało uzupełnione przykładami działań konserwatorskich. Dr Prałat omówił katastrofę, którą w zeszłym roku żył cały świat – pożar katedry Notre-Dame. Nie zabrakło też odniesień do regionu. W trakcie wykładu dr Prałat odniósł się do obiektów znajdujących się w naszym powiecie: tlenowni w Czempiniu i rynku w Kościanie. Okazuje się, że temat jest bardzo ważny i stawia przed współczesnością wiele kwestii i pytań.