Piątkowy wieczór w cyklu „Z historią przy kawie” poświęcony był alchemii. Dr Prałat przedstawił dwa punkty widzenia rozumienia alchemii: po pierwsze jako prototypu nauki doświadczalnej, po drugie – jako specyficznego alfabetu.  Jeśli chodzi o samą definicję alchemii, ze źródeł antycznych dowiadujemy się, że nie wymyślili jej Grecy, bo ta istniała już wcześniej. Czym w ogóle zajmowała się alchemia? Jak podkreślał prelegent – przede wszystkim dążeniem do tego, żeby człowieka uczynić lepszym. Alchemicy wiedzę czerpią z obserwacji, a każdy element materii składa się z czterech pierwiastków (woda, ogień, powietrze, ziemia). Alchemicy w swoich badaniach wykorzystywali materiały naturalne, a dzięki nim odkryte zostały m.in. kwasy mineralne (siarkowy, azotowy, solny), wodę królewską, związki rtęci, fosfor. Dr Prałat przeprowadził słuchaczy przez historię alchemii przedstawiając – jak zawsze – niezwykłe grafiki ilustrujące ten temat.