Na pierwszym planie autorka podpisuje książki, przy stoliku dwie kobiety czekające na książkę