Książki Wandy Szymanowskiej. Na blacie plakat reklamujący monodram "Grubaska"