grafika przedstawiająca sposób przesyłania propozycji książkowych dla biblioteki